Instalace
Nainstaluji si sám
Vzdálená instalace
Instalace v místě zákazníka
Školení
Školení na naší pobočce
Školení v místě zákazníka
Vzdálené školení
Práce
 
Zdarma
800 Kč
1 300Kč
 
650 Kč
1 300Kč
1 600Kč
Cesta
 
-
-
8Kč/km
 
-
8Kč/km
-
Poznámky
 
Zkazník si zajišťuje vše sám včetně konfigurace HW
Instalace aplikace, HW si zákazník nastavuje sám
Obsahuje kompletní předání funčního systému
 
Délka školení:

0,5h Pokladna
1,5 h Administrace