Způsob fungování systému evidence tržeb.

On-line evidence tržeb

Chcete pomoci s výběrem?

Náše obchodní oddělení Vám pomůže vybrat správnou variantu a optimalizovat nabídku přímo pro Vaši provozovnu.

  • Pokladní systém zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
  • Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
  • Pokladní systém vystaví účtenku (včetně unikátního kódu).
  • Podnikatel předá účtenku zákazníkovi.
  • Zákazník obdrží účtenku.
  • Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Pokladna

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.