Stávající zákazník

Stávající zákazníci s platným předplatným či prodlouženou zárukou mají nárok na bezplatnou aktualizaci. Tato aktualizace bude nahrána automaticky.

Pokud již vlastníte tiskárnu účtenek není potřeba cokoliv objednávat či dokupovat.

Ze strany zákazníka bude jen potřeba zadat do administrace potřebné údaje pro komunikaci s portálem MFČR. S registrací a vystavením certifikátu Vám pomůže naše tecnická podpora (od 1.9.2016).

Sleva na dani

Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Nový zákazník

Jako nový zákazník budete potřebovat následující: